L.N. Gumilev Avrasya Milli Üniversitesi’nde TÜRKÜNİB Toplantısı

Kazakistan’ın başkenti Astana’daki L.N. Gumilev Avrasya Milli Üniversitesi’nde Türk Keneşi Türk Üniversiteler Birliği (TÜRKÜNİB) Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya Türk Keneşi Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Ömer Kocaman ile TÜRKÜNİB Başkanı ve Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sebahattin Balcı başkanlık etti. Toplantıya KTMÜ Rektör Yardımcısı Anvarbek Mokeyev de toplantıya katıldı. 4 Nisan 2017’de gerçekleştirilen toplantıda; TÜRKÜNİB’in kuruluşundan bu yana gerçekleştirilen faaliyetler, Orhun Süreci kapsamında yapılan pilot çalışma ve üye üniversiteler arasında 2017 Mayıs ayında ilki gerçekleştirilecek olan “I. Türk Üniversiteler Birliği Spor Oyunları” konuları görüşülerek, fikir alış verişinde bulunuldu. TÜRKÜNİB Başkanı ve KTMÜ Rektörü Prof. Dr. Sebahattin Balcı, toplantıyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, “Türk Üniversiteler Birliği 2014’te Türk Keneşi’ne bağlı resmi bir kurum olarak kuruldu. Şu andaki dönem başkanlığını KTMÜ yürütüyor. Şu anda TÜRKÜNİB’e üye ülkelerin somut iş birliği yapmaları için çalışıyoruz. Bu çerçevede, daha önceden alınan kararları da dikkate alarak, Orhun Süreci denen süreci fiilen başlatma noktasındayız. Bu sürecin maksadı; Türk dünyası yükseköğretim kurumlarında yükseköğretim sistemlerinin birbiriyle uyumlaştırılması, eğitim-öğretim derecelerinin birbiriyle intibak edebilmesi, diplomaların karşılıklı olarak tanınması, öğrenci ve öğretim elemanı değişim programlarının yapılabilmesi, kalite güvence sistemlerinin kurulabilmesi, hayat boyu öğrenme ilkelerinin uygulanabilmesi, gençliğin de buna aktif katılımıdır. Bu noktadan baktığımızda süreç daha yeni başladı; ama somut bir adım atmak üzere iki tespitimiz oldu. Birincisi uluslararası ilişkiler bölümlerinde TÜRKÜNİB içinde öğrenci ve öğretim elemanı programının gerçekleştirilmesi. Bu noktada 4 üye ülkemizin üniversiteleri olarak her ülkeye giderek, bu konuda birebir görüşme yapmayı tercih ettik. İlk toplantıyı Kırgızistan’da yaptık. Daha sonra Azerbaycan’a geçtik. 4 Nisan’da da Astana’ya giderek, L.N. Gumilev Avrasya Milli Üniversitesi’nin ev sahipliğinde üye üniversitelerimizin katılımıyla bu konuları görüştük ve ortak hareket etme konusunda mutabakata vardık.” dedi. TÜRKÜNİB Toplantısı 6 Nisan 2017'de de KTMÜ’nün ev sahipliğinde gerçekleştirilecek.