Orhun Süreci

Bu Yönetmeliğin amacı, Türk Keneşi Türk Üniversiteler Birliği üyeleri yükseköğretim kurumları arasında öğrenci ve öğretim üyesi değişimi genel esaslarını belirlemektir. Bu Yönetmelik, Türk Keneşi Türk Üniversiteler Birliği üyeleri yükseköğretim kurumları öğrenci ve öğretim üyesi değişim esaslarını kapsar.

Yönetmelik

Announcement of 2017-2018 Orhun Exchange Program

Applications for 2017-2018 Orhun Exchange Programme has been started.

Please read till the end!

Dear Students and faculty members, Orhun Exchange Programme will start on 2017-2018 academic year for the International Relations and Politics/ International Relations/ Political Science departments of the member universities of Turkunib (Azerbaijan: Baku State University; Kazakhstan: International Hoca Ahmet Yesevi Turkish-Kazakh University, Al-Farabi Kazakh National University, L.N. Gumilyev Eurasia National University; Kyrgyzstan: Kyrgyz-Turkish Manas University, International University of Kyrgyzstan; Türkiye: Ataturk University, Istanbul University). Students and faculty members who wish to participate in the exchange program may apply to the university\s exchange program coordinator. Detailed information about the exchange program can be obtained from the institutional coordinators and on web-site: http://turkunib.org/orhun/.

Application calendar:


Required documents:
  • Transcript
  • Student Information Form
  • Candidate Student Application (Only one university can be preferred on applications)
All documents should be filled on computer
For further information please contact us orhun@manas.edu.kg

Table of bilateral protocols signed between Universities