Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi (KTMÜ) Türk Keneşi Türk Üniversiteler Birliği (TÜRKÜNİB) Orhun Süreci Hazırlık Toplantısı Gerçekleştirildi

Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi (KTMÜ) Türk Keneşi Türk Üniversiteler Birliği (TÜRKÜNİB) toplantısına ev sahipliği yaptı. Türk Keneşi Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Ömer Kocaman ile TÜRKÜNİB Başkanı ve KTMÜ Rektörü Prof. Dr. Sebahattin Balcı’nın başkanlığında bugün (6 Nisan 2017) gerçekleştirilen toplantıya üye üniversitelerin temsilcileri katıldı. Toplantıda Birliğin başkanlığını geçen seneden bu yana yürütmekte olan KTMÜ’nün bu süre içinde yaptığı çalışmalar anlatıldı ve yönetmelikten, süreçlerin işletilmesine; logodan, internet sitesine kadar işleyiş, kurumsal kimlik oluşturma ve diğer hususlar üzerinde konuşularak fikir alış verişinde bulunuldu, kararlar alındı. TÜRKÜNİB Başkanı Prof. Dr. Sebahattin Balcı, başkanlığı süresince yapılan işleri anlatırken, “Öncelikli olarak Birliğin kurumsal yapısının oluşturulması adına logomuzu tasarladık ve internet sitemizi hazırladık. Bu internet sitesini Birliğe üye bütün ülkelerin dillerinde, yani çok dilli hazırladık. Site 5 dilde takip edilebilir, her ülke kendi faaliyetlerini ve haberlerini burada diğerleriyle paylaşabilir.” dedi. Prof. Dr. Sebahattin Balcı, başkanlığı devraldıkları günden bu yana Orhun Süreci hazırlık toplantıları yaptıklarını, üye üniversiteler arasında ders-kredi uyumunun sağlanması için çalıştıklarını, gençlerin bütün süreçlere aktif olarak katılmalarına önem verdiklerini ve TÜRKÜNİB Öğrenci Keneşi toplantıları gerçekleştirdiklerini de anlattı. Kırgızistan, Azerbaycan ve Kazakistan’da üye üniversitelerle Birlik faaliyetlerinin görüşüldüğü toplantılar yaptıklarını belirten Prof. Dr. Balcı; Türk Kültür Gecesi düzenleme ve İstanbul’daki Avrasya Yükseköğretim Zirvesi’nde Birliği tanıtma gibi çeşitli alanlarda faaliyetler yürüttükleri bilgisini de verdi. 2013’te kurulan Birliğin gönüllük esasına dayalı bir yapı değil, 16 kurucu üyeye büyük sorumlulukların düştüğü resmi bir teşkilat olduğunu ifade eden Prof. Dr. Sebahattin Balcı, azim ve kararlılıkla çok çalışılması gerektiğini, gerçekleştirilen faaliyetlerle yetinilmeyip işin baştan sıkı tutulması zorunluluğunu dile getirdi. Bu nedenle TÜRKÜNİB üyelerinin sürekli iletişim halinde olması gerektiğini söyleyen Prof. Dr. Balcı, Birliğe üye olmak için başvuran başka üniversitelerin de bulunduğunu, üyelik ölçütlerinin titizlikle belirlenmesi gerektiğini vurguladı. Toplantıda Türk Keneşi Genel Sekreterliği tarafından üye üniversitelerde yapılan Orhun Süreci ve değişim programlarına ilişkin araştırma sonuçları, TÜRKÜNİB Öğrenci Konseyi’nin ilk toplantısında alınan kararlar, Orhun Süreci kapsamında üye üniversiteler arasında gerçekleştirilecek pilot değişim programı üzerine de görüşüldü. Bir pilot uygulama olarak uluslararası ilişkiler ve siyaset bölümünde Orhun Değişim Programının uygulanması hususu ve buna ait yönetmelik kabul edildi. Türk Keneşi Türk Üniversiteler Birliği toplantısında; Birliğe üye üniversitelerin spor takımlarının katılımıyla KTMÜ’de 15-19 Mayıs 2017 tarihlerinde “Birlik için spor…” sloganıyla 5 branşta gerçekleştirilecek olan “I. Türk Üniversiteler Birliği Spor Oyunları” ile ilgili hazırlıklar görüşülüp üye ülkelerin katkılarıyla gerekli kararlar da alındı. Bu arada Türk Keneşi Genel Sekreteri Büyükelçi Ramil Hasanov, imza törenine katılarak, çalışmalarından dolayı üniversite temsilcilerini kutladı ve TÜRKÜNİB Başkanı Prof. Dr. Sebahattin Balcı’ya plaket sundu. Türk Keneşi, Türk dünyası ülkeleri arasında kapsamlı iş birliğini teşvik etmek amacıyla kurulmuş uluslararası bir örgüt olarak faaliyet gösteriyor. Türk Keneşi’nin kurucu üyeleri arasında Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan ve Türkiye bulunuyor. Türk Keneşi üye ülkeleri arasında yükseköğretim alanında iş birliğini gerçekleştirmek amacıyla kurulmuş olan Türk Keneşi Türk Üniversiteler Birliği; 10 Ağustos 2012 tarihinde Kırgızistan’ın Çolpon-Ata Bölgesi’nde yapılan Türk Keneşi Eğitim Bakanları Toplantısı ve 23 Ağustos 2012 tarihinde başkent Bişkek’te gerçekleştirilen Türk Keneşi İkinci Zirvesi’nde alınan kararlar sonucunda şekillendi. 28-29 Mart 2013 tarihleri arasında İstanbul’da yapılan Türk Keneşi Türk Üniversiteler Birliği hazırlık toplantısında alınan kararlar ile yönergesi hazırlanarak kuruluşu gerçekleştirildi. Birliğe Azerbaycan’dan 3, Kırgızistan ve Kazakistan’dan 4, Türkiye’den 5 üniversite üye. Türk Üniversiteler Birliği Öğrenci Keneşi, üye üniversite öğrencileri arasında eğitim, spor ve kültürel alanlarda iş birliği yapılmasını ve geliştirilmesini sağlamak amacıyla kurulmuş bulunuyor. Orhun Süreci ile Türk dünyası yükseköğretim kurumlarında yükseköğretim sistemlerinin uyumlaştırılması, diplomaların tanınması, üç döngülü eğitim sisteminin benimsenmesi, değişim programlarının uygulanması, kalite güvence sistemlerinin kurulabilmesi, hayat boyu öğrenme ilkelerinin uygulanabilmesi, Türk dünyası gençliğinin buna aktif olarak katılması amaçlanıyor.