TÜRK KONSEYİ TÜRK ÜNİVERSİTELER BİRLİĞİ (TÜRKÜNİB) REKTÖRLER TOPLANTISI

2012 yılında gerçekleştirilen Türk Konseyi İkinci Devlet Başkanları Zirvesi’nin teması olarak belirlenen “Eğitim, Bilim ve Kültürel İşbirliği”nin geliştirilmesine ilişkin alınan kararlar doğrultusunda Türk Üniversiteler Birliği kurulmuş olup, bu çerçevede hayata geçirilen Orhun Süreci Programı kapsamında bugüne kadar toplam 92 öğrenci ve eğitim görevlimize değişim imkanı sunulmuştur.     

Eğitim, bilim ve kültür alanlarındaki işbirliğimizi daha ileri noktalara taşımak ve Orhun Süreci Programına yeni hedefler belirlemek amacıyla, Türk Konseyi Türk Üniversiteler Birliği (TÜRKÜNİB) Dönem Başkanı olarak Rektörler Toplantımızı 22-25 Nisan 2019 tarihleri arasında Üniversitemiz bünyesinde Türk Dünyası'nın kalbi Türkistan'da gerçekleşmiştir. Gerçekleşen toplantı sonucunda birliğe üye sayımız 19'dan 23'e çıkarılmıştır.