Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi (KTMÜ) Merkezi Asya Üniversiteler Birliği (MAÜB) toplantısına ev sahipliği yaptı

Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi (KTMÜ) Merkezi Asya Üniversiteler Birliği (MAÜB) toplantısına ev sahipliği yaptı. Türk Keneşi Türk Üniversiteler Birliği, Merkezi Asya Üniversiteler Birliği Başkanı ve KTMÜ Rektörü Prof. Dr. Sebahattin Balcı’nın başkanlığında bugün (14 Nisan 2017) gerçekleştirilen MAÜB Yürütme Kurulu Toplantısı’nda, Birliğin kuruluşundan bu güne kadar süreçte yapılan çalışmalar gözden geçirildi ve Birliğin gelişimine yönelik yeni kararlar alındı. MAÜB Yürütme Kurulu Toplantısı’nda yeni üyelerin Birliğe katılması, Birlik Yönergesinin gözden geçirilmesi ve Yönergenin Türkçe, Kırgızca, İngilizce ve Rusça hazırlanması, internet sitesinin geliştirilmesi konuları da değerlendirildi. Birliğin, Merkezi Asya’da; bilimsel, ekonomik, sosyal ve kültürel iş birliğinde önemli rol oynaması bekleniyor. Bölge ülkeleri arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesine katkıda bulunacağı düşünülen oluşumun, bölge milletleri ve halkları arasında yakınlaşmaya zemin hazırlaması planlanıyor. Kurumlar arasındaki iş birliğinin artırılması… Merkezi Asya Üniversiteler Birliği’nin amacı üniversiteler, yükseköğretim kurumları ve bunlarla işbirliği yapan kurum ve kuruluşlar arasında işbirliğini artırmak, uluslararasılaşmayı desteklemek, öğretim elemanı ve öğrenci hareketliliğini sağlamak, ortak diploma programları geliştirmek, program geliştirme ve kredi transfer sistemleri üzerinde birliktelik sağlamak, kalite güvence sistemi oluşturmak ve akreditasyon mekanizmaları üzerinde çalışmak, üye olan üniversitelerin güçlü olduğu alanları dikkate alarak bölgesel kalkınmaya katkı sağlayacak projeleri geliştirmek olarak sıralanıyor. Toplantıda alınan kararlar: 1. MAÜB Yönergesi, Kurucu Yürütme Kurulu üyelerinin öneri ve katkıları görüşülerek, kabul edilmiştir (Ek 2). Sözkonusu Yönerge Birlik Genel Kurulunun onayından sonra yürürlüğe girecektir. 2. 2017 Ekim ayında Erdebil’de “Uluslararasılaşma” temasıyla MAÜB’ün yıllık olağan kongresi düzenlenecektir. 3. 2018 Ekim ayında Giresun Üniversitesi’nde, üniversite ve Birlik Yürütme Kurulu tarafından daha sonra belirlenecek bir temada MAÜB’ün yıllık olağan kongresi düzenlenecektir. 4. 4-8 Temmuz 2017 tarihlerinde Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi’nde üye üniversitelerden satranç takımlarının katılımıyla, I. Merkezi Asya Üniversiteler Birliği Satranç Turnuvası düzenlenecektir. 5. MAÜB logosunun üst kısmında yer alan yazı kaldırılmış şekliyle kabul edilmiştir. 6. 2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılında MAÜB Öğrenci Konseyi kurulacaktır. 7. MAÜB üyesi üniversiteler arasında, öncelikli olarak Uluslararası İlişkiler Bölümü, Siyaset Bilimi Bölümü, Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Bilimi Bölümü lisans öğrencilerine yönelik olarak, 2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılında Öğrenci ve Öğretim Üyesi Değişim Programı başlatılması amacıyla, 2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılında Öğrenci ve Öğretim Üyesi Değişim Programı hazırlıkları yapılarak, ilk Genel Kurulda görüşülmesi için Birlik Yürütme Kuruluna teklif sunulacaktır. 8. Üye üniversiteler, MAÜB ile ilgili iş ve işlemlerini müştereken paylaşmak üzere 28 Nisan 2017 tarihine kadar yetkili temsilcilerini belirleyerek, iro@manas.edu.kg adresine bildireceklerdir. 9. Giresun Üniversitesi’nin başlattığı Avrasya Yüksek Lisans Programına MAÜB Kurucu Yönetim Kurulu tarafından belirlenecek üç öğrencinin doğrudan kayıt yapmasına imkan vermesi memnuniyetle kabul edilmiştir.